+45 2440 7588              info@consciousleaders.dk          

Mindfullness

At dykke ned i Meditation og Mindfulness

= total optur i ledelse & medarbejderudvikling

Oplev vores fyraftensmøder, foredrag samt kursus- og retreatdage, hvor I kan lære meditation og mindfulness.

Hvordan kan vi få gavn af meditation & mindfulness i organisationen?

I såvel ledelse som kreativt arbejde, skal du ha’ overblik over de fastlagte strukturer, skabe nye, administrere dem – og hæve dig op over dem.

Det er overraskende frugtbart at anvende meditation, f.eks. når der er behov for at fremme kreative gennembrud, tanker, idéer, problemløsning, mv.

Via meditation bringes vi ud over automatiske og mekaniske mønstre i sindet.

Meditation er både en vej til mere ro i krop-sind og til større grad af vågenhed.

Meditation er et fantastisk redskab til at skabe kohærens i samarbejdende grupper samt til at booste bevidstheden i forbindelse med kreative løsnings- eller udviklingsprocesser i lederteams.

Meditative teknikker bruges til at fintune psyken/sindet hos de enkelte og desuden samstemme gruppens kollektive bevidsthed til en kohærent frekvens.

Knap-orange_Lad-mig-A9FEEE

Meditation, mindfulness – og stresskontrol

Meditation og mindfulness er også vigtige i forbindelse med stressforebyggelse. Man bliver mere nærværende og bedre til at opdage og mærke, hvem man egentlig er og hvad man har brug for. Når tavlen via meditation viskes ren, kan organismen, så at sige, vende tilbage til “fabriksindstillingerne”, dvs. krop-psykens naturlige og sunde balancer.

Er meditation noget religiøst?

Der er i sig selv ikke noget mystisk ved meditation. I sin kerne er der heller ikke nødvendigvis noget religiøst ved meditation. Mange religioner har i hundredvis af år benyttet meditation til at rense og højne bevidstheden, og det er ganske enkelt at uddrage essensen heraf og bruge de meditative teknikker uanset, hvad man tror eller ikke tror på.

Det geniale ved meditation

At man for en stund sætter sig ud over de fastlagte stier i hjernen, og så at sige neutraliserer de herskende personlige tankemønstre og mentale former.
Herved faciliteres en unik situation, hvor tavlen er ren og vi kan starte op forfra.

At meditere øger og udvider bevidstheden. Meditation tænder lys i hele systemet. Slipper os ud af fangenskabet i tankesindets rødglødende mentale forkontor. Giver os bedre adgang til højere psykiske ressourcer. Vejen til visdom.

Bedre udnyttelse af hjernen opnås via meditation, kropsbevidsthed (sansning) og nærvær.

Meditation åbner og letter adgangen til videnslagre i sindets afkroge.

Ved at aktivere den meditative bevidsthed, åbnes adgangene til højere menneskelige ressourcer og evner.

Meditation og nytænkning

Meditation skaber tilstande i organer og nervesystem som bevirker, at du bruger en større del af hjernens kapacitet.

Meditation bringer os til nytænkningens grobund, kreativitetens kilder.

Sindet er speedbåde i oceanets overflade. Når de er i ro, kan man få kontakt med livets dybde

Tanker er ikke bare tanker. Den meditative afspænding bringer os ind i rum, hvor roen, og hermed andre tanketyper, hersker.

I endnu dybere afslapning glider vi indad mod en storslået stilhed. En rig tomhed.

Her er ingen egentlige tanker, men da dette sted er domænet for kreativitet og originalitet, kan noget ganske unikt stige op herfra og manifestere sig som nytænkning.

 

 

Conscious Leaders © 2004-2015   |  Designed by  Zenario.com  |  Home  |  Cookies  |  Samhandelsbetingelser