+45 2440 7588              info@consciousleaders.dk          

Intern Kommunikation

Konflikt-Kommunikation-Kontakt

Det kendte slogan ”kommunikation er en svær ting” er mere sandt end man skulle tro. Faktisk er det et under, at mange alligevel synes at forstå hinanden. Ikke mærkeligt, at misforståelser, krænkelser og konflikter hører hverdagen til for mange.
Vi er nemlig så vidt forskelligt skruet sammen, helt afhængig af vores personlige oplevelser. Derfor bliver alt det vi hører og ser sendt igennem vores personlige farvebad og filtre. Så vi må virkelig gøre os umage for at blive nogenlunde kompatible.

 

Virksomhedskultur & Teamudvikling

Virksomhedskultur & teamudvikling

Conscious Leaders’ udvikling af teams er en af vejene til at give virksomhedskulturen et positivt løft.

Det ikke helt ualmindeligt, at nogle mennesker, uden nogen særlig vejledning, pludselig gøres til en gruppe, der skal løfte i flok. Det er vigtigt, at gruppen kender opgaven til bunds og kan udnytte sine potentialer fuldt ud. Men det er ikke altid så enkelt at få talenterne til at spille sammen og skabe synergi. Da grupper er noget af det mest komplekse at arbejde med, uddanner vi gruppeledere til at facilitere processer i grupper. Her lærer de bl.a. at opdage og opløse diverse barrierer for kommunikation og kreativitet.

Kreativ Intelligens

Kreativ Intelligens

Nytænkning, forandringer og innovation kræver
et lyst hoved, hjertet på rette sted og glade, frithængende nosser m/k!

De kreative og visionære kræfter er virksomhedens kunstnere og har nøglen til fremtiden.

Vi stimulerer og fokuserer disse kræfter.

Sundhed & Trivsel

Mindfulness

Hvordan kan vi få gavn af meditation & mindfulness i organisationen?

Mindfulness

Mindfulness har en bemærkelsesværdig evne til at gøre responserne på vores udfordringer mere lette og vise, og hjælper desuden til at give mere balance og dybde i vores forhold til mennesker.
Fx har det vist sig, at teams og projektgrupper, der indleder deres møder med mindfulness, får en langt mere givende, sjov, kreativ og effektiv proces.

Meditation

I såvel ledelse som kreativt arbejde, skal du ha’ overblik over de fastlagte strukturer, skabe nye, administrere dem – og hæve dig op over dem.

Via meditation bringes vi ud over automatiske og mekaniske mønstre i sindet.

Det er overraskende effektivt at anvende meditation, f.eks. når der er behov for at fremme kreative gennembrud, tanker, idéer, problemløsning, mv. Meditation er således også et fantastisk redskab i forbindelse med kreative løsnings- eller udviklingsprocesser i lederteams.

Psykisk arbejdsmiljø

En hård og uvenlig tone og omgangsform sniger sig nogle gange ind på arbejdspladser.
Nogle har vænnet sig så meget til den, at de nærmest ikke opdager, at de har det dårligt med den. Andre rammes hårdere, og nogle reagerer, mens andre forsøger at holde stand i det skjulte.

Det er ubehageligt og usundt for personerne, og det er ikke godt for en arbejdsplads.
Vi har et begreb som vi kalder ”Gentlemanagement”….

Krisehjælp

Arbejdsglæde og trivsel kan pludselig eller gradvist vende sig til det modsatte. På en arbejdsplads med fart på, effektivitet og tempo, er det ikke altid man lige straks opdager, at en kollega – eller én selv –  ikke længere har det godt. Ved psykiske kriser kan vi sende autoriserede psykologer ud til jer.

Antistress

Krop på job kan være hårdt. Sindet er i stand til præstere i det uendelige, og typisk overhører vi kroppens sigen fra. Og kommer til at gå alt for langt ud over de sunde grænser.

De menneskelige og økonomiske omkostninger ved at ignorere stress-signaler og belastende arbejdsforhold er uoverskuelige.

Henrik Juul er autoriseret psykolog og stresscoach, ekspert i stress-styring, stressbehandling samt sundhed og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen

Conscious Leaders © 2004-2015   |  Designed by  Zenario.com  |  Home  |  Cookies  |  Samhandelsbetingelser