+45 2440 7588              info@consciousleaders.dk          

1:1 Lederudvikling

En nutidig leder skal kunne holde balancen
på en vild hest!

Sådan kan det i hvert fald føles:

Være ekstrem vågen, handle hurtigt, intuitivt og præcist.
Være stærk og eftergivende.
Kunne opfange signaler og afgive klare budskaber.

I vores 1:1 personlige lederudvikling, går vi målrettet efter at støtte dig i at være en leder, der både i medgang, modgang, krise og kaos har overblik til at tage korrekt pejling af situationer.
Vi træner din evne til at skifte mellem metabevidsthed og fokuseret opmærksomhed på specifikke punkter.
Øver dig i at reflektere kvalificeret, tænke ledelsestanker og føre dem ud i livet.

For at du kan samarbejde optimalt med dine medarbejdere, må du desuden kunne fremelske deres potentiale og være i stand til at kommunikere følelsesmæssigt intelligent. For eksempel aflæse og forstå følelser hos dig selv, samt hos medarbejdere og kunder – hvilket kræver at du kan bruge både hjernen og hjertet.

 

Udvikling af personlig autenticitet

Gennem sparring, coaching og personlig rådgivning.
Conscious Leaders tilbyder dybtgående og bevidstgørende ledertræning, der forfiner og kvalificerer dig som selve instrumentet til at skabe vækst gennem mennesker.
Ved hjælp af Coaching Beyond, mentoring og sparring opdager og trimmer vi de psykologiske ressourcer, der er afgørende for at lykkes som leder.

Fundamentet for den mest gennemslagskraftige ledelse er stærke og velholdte indre kvaliteter.

 • Du opnår en dybere selvindsigt og større autenticitet
 • Du bliver bedre i stand til at tage pejling af situationer, reflektere og handle relevant
 • Du styrkes i at kommunikere følelsesmæssigt intelligent
 • Oplever hvad det vil sige at bruge både hjernen og hjertet
 • Lærer at udnytte dine personlige svagheder konstruktivt.
 • Bliver bedre til at tænke ledelsestanker og føre dem ud i livet.
 • Lærer mindfulness som en måde at passe på sig selv på.

 

Interesseret i 1:1 personlig lederudvikling?
Ring til mig med det samme på 2440 7588 eller send mig en e-mail.
Jeg vender tilbage inden for 24 timer.

 

Mange ledere har gavn af de enkle fokuserings-energigivende og afspændende øvelser i mindfulness, jeg har lært dem.
De lader op med dem i dagligdagens små og nogle gange næsten usynlige pauser.
Udnytter fx turen i taxaen, flyet osv.

 

Kendetegn ved bevidst og autentisk lederskab:

 • Som leder ved jeg hvem jeg er
 • Jeg tør stå ved sig selv
 • Jeg formår at lede mit eget liv og respektere andres
 • Jeg evner at sætte sig ind i andres tanker og følelser
 • Jeg kan gå i refleksiv metaposition

 

CTA bobbel ydelsessi#A9C41E

 

 

 

 

Eller ring på på telefon
+45 2440 7588

 

Conscious Leaders © 2004-2015   |  Designed by  Zenario.com  |  Home  |  Cookies  |  Samhandelsbetingelser