+45 2440 7588              info@consciousleaders.dk          

Personlig lederudvikling

1:1 lederudvikling

Få en coach, mentor eller sparringspartner

Gennem coaching og personlig sparring/rådgivning, guider vi dig til kvalificeret fordybelse. Det er så vigtigt, at du får tid til at fokusere på dig selv samt reflektere over udfordringerne ved dine opgaver og dine faglige og private relationer.

Udbyttet er klarhed, selvindsigt og større autenticitet, plus bedre og mere afslappet kommunikation. Du bliver bedre til at udøve ledelse, hvor du er både mentalt skarp og følelsesmæssigt empatisk.
Fordi du lærer at forbinde hjerne og hjerte.

Og hvad har det at gøre med at håndtere 7 vilde heste?

Lederudvikling i grupper

Sparringsfeltet

Her inviteres du ind i et mindre inspirations, refleksions og fordybelses forum, hvor du, sammen med forskellige andre ledere, mødes 4 timer hver anden måned. Formålet er at inspirere og udvikle hinanden, og at få kærligt udfordrende skub fremad med nogle af de ting, man ønsker at komme videre med. Temaerne er forskellige. Eksempelvis har ”Skaber-sparrings-feltet”, fokus på at være kreative og nytænke sammen. En eller to CL-facilitatorer guider processerne og giver input, der åbner til flere dimensioner af bevidsthed om emnet.

Kurser & Workshops

Masterclass i Gruppeledelse

– Coaching Beyond og ledelse af processer

Dette er kursusdage sat sammen af 4 moduler.
Du lærer Coaching Beyond, der er 3. generations ”ind-til-benet” og”ud-af-boxen” coaching, og som integrerer moderne videnskabs teori og essential lifecoaching, mindfulness og avancerede metoder til øget bevidsthed.

På de to moduler om gruppefacilitering, lærer du at fremdrage, navigere i og nyttiggøre gruppers skjulte eller tilbageholdte kræfter/talenter/energi/konfliktstof mv.

Conscious Leadership – lederskabets essens

Her foregår lederudviklingen som et kursus, der findes dels som et internt kursus designet  med hensyn til jeres særlige forhold og udfordringer og dels som et åbent kursus vi i CL slår op med mellemrum.

Conscious Leaders © 2004-2015   |  Designed by  Zenario.com  |  Home  |  Cookies  |  Samhandelsbetingelser