+45 2440 7588              info@consciousleaders.dk          

Mindfulness, Meditation & Afspænding – Workshop

Mindfulness og afspændende meditation
– i ledelse & medarbejderudvikling

Meditation åbner og letter adgangen til videnslagre i sindets afkroge

Hvordan kan vi få gavn af meditation & mindfulness i organisationen?
I såvel ledelse som kreativt arbejde, skal du ha’ overblik over de fastlagte strukturer, skabe nye, administrere dem – og hæve dig op over dem.
Via meditation bringes vi ud over automatiske og mekaniske mønstre i sindet.
Det er overraskende effektivt at anvende meditation, f.eks. når der er behov for at fremme kreative gennembrud, tanker, idéer, problemløsning, mv. Meditation er således et
fantastisk redskab i forbindelse med kreative løsnings- eller udviklingsprocesser i lederteams.

Meditation er både en vej til mere ro i krop-sind, modstandskraft mod stress og til større grad af vågenhed.
Meditative teknikker bruges til at fintune psyken og til at  samstemme gruppens kollektive bevidsthed til en kohærent frekvens.

Foredrag

Conscious Leaders afholder fyraftensmøder, foredrag samt retreatdage, hvor I kan lære meditation og mindfulness.

Lær at bruge kropsforankrede meditationsteknikker som metode til

* psykofysisk top-tuning og wellness
* personlig udvikling
* bevidsthedsudvidelse
* wellbeing
* mental ro og klarhed
* fordybelse
* værn mod stress
* aktivering af kohærent bevidsthed og kollektiv intelligens i grupper

Kurser / Workshops i
Managers Meditation Technology (MMT) & mental træning

Udbytte:

Du lærer at meditere og anvende forskellige vestligt tilpassede meditationsteknikker.

Træningen udvider din adgang til den fordybede tilstands bredspektrede bevidsthedsressourcer, som er lederskabets dybdepsykologiske skatkammer.

Managers Meditation Technology (MMT) & Mental Træning

kan du bruge

  • Til at træne nærvær i nuet
  • Som værktøj i det daglige ledelsesarbejde
  • Som effektivt redskab i udvikling af højere mentale ressourcer i dit personlige lederskab
  • Som stress-beskyttelse i en krævende hverdag
  • Som middel til fordybelse
  • Til at sikre, at du har hjertet med i det, du laver
  • Til styrkelse af hukommelse, intuition og kropsbevidsthed

Som deltager bliver du desuden fortrolig med at anvende Avanceret Mental Træning (AMT), der bl.a. inkluderer visualisering samt skærpelse af kropsbevidsthed og nervesystemets evne til at fungere som indre kompas

 

 

 

Conscious Leaders © 2004-2015   |  Designed by  Zenario.com  |  Home  |  Cookies  |  Samhandelsbetingelser