+45 2440 7588              info@consciousleaders.dk          

STOP-OP-DAGE

KVALIFICERET REFLEKSIONSTID

Hvad sker der, når man sammen med sine kolleger bryder dagligdagen på jobbet
og stopper op?

Hvilke muligheder ser du i det for dig – og for den arbejdsmæssige kontekst du indgår i?

Think about it.

Selv ser jeg mange muligheder. Mennesker mødes, udveksler, og noget nyt opstår.
Alene det at have så megen arbejdstid uden at “være på”, er i sig selv en usædvanlig og fornyende situation.

Det giver fx mulighed for at tænke nye tanker og ha’ tid nok til at følge dem til dørs.
Og at opleve inspiration ved sammen at bygge videre på hinandens tanker og idéer.

Tit og ofte står man alene med tingene. Om I er bestyrelse, direktion, hele organisationen og al personalet, Stop-op-dagene er et fantastisk udviklende og ‘rensende’ forum, hvori man kan tale med kollegerne om både sine glæder og bekymringer. Hvis der er særlige temaer, der trænger til at blive luftet, er der en tryg basis for dette. Der kan også være behov for at evaluere på, om den nuværende kurs fører jer til det ønskede mål.

Dagene er jeres, og det er jer, der leverer indholdet.

Og jeg? Jeg byder ind med indslag, som vil facilitere processen.
Fremdrager jeres individuelle og kollektive viden, ressourcer og energi.
Sørger for at alle bliver hørt i en god atmosfære.
Bruger mindfulness til at skabe afspændende tidsrum til effektive og re-vitaliserende tænke- og hvilepauser.
Coacher jer i det omfang, der er behov for.
Samler trådene og energien i et fremadrettet fokus.

Herudover giver dagen (-ene) med sikkerhed afkast, som ikke kan planlægges på forhånd.

Ring 24407588 og aftal nærmere.

Jeg glæder mig til at mødes.

Med venlig hilsen

Henrik Juul

Conscious Leaders © 2004-2015   |  Designed by  Zenario.com  |  Home  |  Cookies  |  Samhandelsbetingelser