+45 2440 7588             info@consciousleaders.dk          

Sårbarhed er tegn på liv!

Sårbarhed er tegn på liv!

I BEGYNDELSEN VAR SÅRBARHEDEN…

SÅ OPSTOD EGO’ET

 

Vi har alle en livsledsager i form af et større eller mindre ego.

Vores ego er groet så dybt ind i os, at de fleste af os er blevet totalt ét med det. Vi lægger slet ikke mærke til, at det er der. Det mest almindelige er nemlig, at mennesker identificerer sig med deres ego, og derfor ikke opdager, at egoet er et mentalt hjælpesystem, der har taget styringen over os.

Hvorfor opstår der et ego inde i mig? Som små var vi ren og skær nøgen, ægte tilstedeværelse. Vi var upansrede og forsvarsløse. Men for at blive ’velfungerende’ medlemmer af det omgivende samfund – familien, skolen, kulturen – blev vi nødt til at indlære teknikker og færdigheder. Ellers ville vi gå til grunde, blive til grin, udstødt. Denne proces var en kickstart på etableringen af vores funktionelle ego.

Siden vi var halvstore småbørn, har det gjort alt for at redde os fra at opleve vor sårbarhed, ydmygelse og smerte. Hvilket blandt andet vil sige, at det hele tiden prøver at gøre sig stærkere og hjælper os med at holde gode miner til slet spil, herunder forsyner os med teknikker til at undgå at tabe ansigt.

Ego’et er autoinstalleret ”psyko-software”, der løbende opdaterer sig i forhold til dets opgaver. Ego’ets fornemste opgave er at håndtere udfordringerne i vores samfundsmæssige kontekst.

At vi klarer os godt i samfundet, er ikke mindre end et succeskriterium for egoet. Det er konstant udsat for hård kritik fra dets psykoboss – over-jeg’et – der dels kommanderer os og dels håner, når vi fejler. Herfra opstår der hos vores ego en vis forfængelighed i forhold til omverdenens domme. Når vi føler os sårede, er det i mange tillfælde ego-laget der reagerer med såret stolthed.

 

’TOUGH’ STIL ER CAMOUFLAGE FOR SÅRBARHED

For de fleste er det velkendt, at vagtsomhedens antennestyrke skruer sig op, når vi træder ind i et – især fremmed – socialt felt. Aflæser vi tegn på kritik, fordømmelse, fjendtlighed, afvisning eller ’ignorering’, aktiveres der frygt og psykisk smerte i vores indre, som imidlertid på et splitsekund afløses af et hårdere ydre udtryk, der matcher omgivelserne.

Fordi der er risiko for at ego-stoltheden er i fare, kommer dets forsvarsparader i spil.

Egoet vil da performe en tillært hårdhed, som dækker over sårbarheden inde bag overfladen og som neddæmper evnen til at føle.

Vi er derefter ikke længere os selv.
Når vi ikke er os selv, er vi ikke i stand til at møde andre mennesker.

Mennesker, der har det sådan i grupper og organisationer, møder aldrig hinanden. De opnår ikke kontakt og formår derfor ikke at skabe noget optimalt sammen. Problemer, forvirring, misforståelser o.lign. opstår for alvor, når vi flygter fra vores sårethed, ved at lukke af for hjertet.

Det opleves udtrættende og lidelsesfuldt, når man på arbejdspladser forsøger at overleve i en anspændt og hjerteløs atmosfære.

Omvendt er det befriende og easy at komme på arbejdssteder, i familier og andre grupper, hvor det, der findes på indersiden, stort set er lig det, som ses på ydersiden.

En sådan gennemsigtighed og selvuhøjtidelighed fremelsker kontakt, der får os til at slappe af, turde eksponere vore svagheder, prale af vores fejl og fiaskoer, juble over succes’erne – og bruge hinanden.

Alle mennesker har større eller mindre sår. Derfor kan vi ikke undgå at såre andre. Men vi kan blive bedre til at opdage, hvad der egentlig sker indeni, når vi selv føler os sårede.

 

SÅRBARHED ER TEGN PÅ LIV!

At tillade sin ægte sårbarhed er slet og ret at give sig lov til bare at være, som man er. Være sig selv. Hvis vi kan huske, hvad det vil sige.

At stå i sårbarheden, er at turde vise vores sande, utildækkede nøgenhed. Og der er her, det fineste i mennesket kommer frem.

Naturligvis er det en god ide at være bevidst om, hvem man åbner sig for. Ikke kaste perler for svin på Hovedbanegården i myldretiden.

Men at stå ved sin sårbarhed giver paradoksalt nok styrke. Når alt er tilgængeligt, er der intet at skjule. Og derfor heller intet at blive afsløret i.

Denne åbenhed skaber en både individuel og kollektiv afspænding, som befrier den energi og innovationskraft, der ligger i sårbarhed.

Vejen til gode, dybe, ærlige relationer går via gennemsigtig sårbarhed.

 

FØLELSER ER LIVSVIGTIGE DATA

”Stå ved din sårbarhed.

Du skal pibe over den mindste rift!”

Dette er ordren til selv de allermest seje soldater.

En lille rift på foden kan udvikle sig til et betændt og farligt gnavesår i skjul af soldatens tykke støvler og kække miner. Hvis dette forties kan der i al ubemærkethed udvikle sig en farlig situation, som kan bringe soldatens, hans kollegers og mange andres liv i fare.

Sårbarhed er ikke det samme som sårethed, det er heller ikke klynkeri, men handler om evnen til at føle, samt at bruge sine følelsesmæssige intelligens.

Lukker man ned for sårbarheden, lukker man samtidig af for evnen
til at udveksle rene data med omverdenen.
Hvilket kan få fatale følger.

 

Eksempel på et dilemma:
Det lille fly cirkler opefter i højden med en flok jægersoldater klargjorte til udspring. Soldat Bjarne kommer på vej opad til at tvivle voldsomt på, om han har fået pakket sit faldskærm korrekt.

Skal han forstyrre hele set-up’et, eller risikere at miste livet samtidig med at hans opgave på jorden vil mangle og missionen måske opdages af fjenden?

 

Følelser spiller en stor rolle overalt. I organisationer, såvel som i andre sammenhænge, er følelser ofte afgørende for, om noget bliver succes eller fiasko.

Hvis du ikke kan føle, er du ikke i live, og kan ikke navigere, prioritere og beslutte.

Så moralen er …?

 

(Artikel af Henrik Juul, autoriseret psykolog, erhvervspsykolog, ledelsesrådgiver & coach)

 

Conscious Leaders © 2004-2015   |  Designed by  Zenario.com  |  Home  |  Cookies  |  Samhandelsbetingelser