+45 2440 7588             info@consciousleaders.dk          

STRESS: PÅ JOB MED LIVET SOM INDSATS….

STRESS: PÅ JOB MED LIVET SOM INDSATS….

LIVSKVALITET SOM FORSVAR MOD STRESS

Igennem de senere år er erhvervslivets puls øget kolossalt. I en rivende og uophørlig strøm sker der nyt overalt. Fine, fascinerende, forførende, farlige fremtidsforberedende forandringer.

Den hast hvormed nyheder, information, ny teknologi og de tilhørende forandringskrav når frem til os, bliver stadig højere.
Ikke alene får vi kendskab til det. Vi skal også forholde os til det, prøve det, måske endda implementere det nye i vores hverdag.
Det hænder, at man kan blive en smule svimmel af blot at tænke på alle de nye avancerede projekter. Og når man så rent faktisk skal lægge krop til at udføre arbejde med det nye, erfarer mange, at det er utrolig meget lettere at designe idéer og projekter på tankeplan, end at overføre dem til fysisk daglig praksis.
Uventede problemer dukker op. Tidsplaner forrykkes. Panik. Nye deadlines. Tempo. Tilbageholdt åndedræt.
Herved kan der opstå friktion mellem, på den ene side arbejdspulsen i de teknologiske nyskabelsers arenaer, og på den anden side vores flere-millioner-år-gamle kropsmodels biologiske behov og regelmæssige tøf-tøf-puls.

På trods af at hjerne og nervesystem bliver overstimuleret, kan mange egentlig følge forbavsende godt med under planlægningsfaserne.
Når idéerne imidlertid skal udføres i dagligdagen, er man oppe imod kroppens meget langsommere produktionsrytme, hvilket sætter nogle grænser. Sundhedsgrænser!

Fra engagement til stress

Gradvist sniger tempoet sig ind i den menneskelige organisme og forhøjer dens grænseværdier. Først camoufleret i højdynamisk engagement, entusiasme og loyalitet over for virksomhedens mål, forpligtelser og deadlines. De daglige adrenalinkicks tænder medarbejderne: ”Det er fucking fedt, og jeg er fanneme ikke stresset! Se bare, det kører jo for mig – også på hjemmefronten”.

Lidt efter lidt bliver egentlige stresssymptomer mere tydelige, selvom de meget længe kan være overdøvet af mental støj fra den overophedede tankemaskine. Det er her at nogle – uden at opdage det – overskrider stressmuren. Folk begynder at falde fra. Energien er væk. Nogle går i stå. Andre i sort. Deprimeres over ikke at kunne følge med og leve op til egne og andres forventninger. Brænder ud. Bliver syge. Falder om. Dør. Selv ganske unge mennesker.

Den nuværende totalbelastning af menneskets psykiske og biologiske kapacitet er en historisk ny situation. Bestræbelserne på at optimere lønsomhed og effektivitet viser sig at kunne nå et niveau, hvor de slår over i ineffektivitet og store tab skabt af stress.

Vi må træne os i at genkende de værste generelle stressfremkaldende faktorer hos os selv og hos vore kolleger og medarbejdere.
Vi er nødt til at lære mere om den menneskelige kapacitet, samt finde ud af, hvor de sunde grænser befinder sig i vort eget arbejdsmæssige regi.

 

Omkostningerne ved at skamride de menneskelige ressourcer er uhyggeligt farlige, omfattende og uoverskuelige.

Menneskeligheden må i højere grad tilbage til arbejdspladserne.
Vi kan godt stadig køre derudad. Men vi skal ha’ tid til at trække vejret, og det skal være sjovt. For alle.
Desuden skal der være kvalitet i foretagendet. Især for de mennesker, der er basis for vækstudviklingen, og som stiller deres personlige livstimer til rådighed for erhvervslivets fremskridt.

 

Stress og pseudo-effektivitet har vi for meget af.
Hjertelighed og ægte, kreativ arbejdsglæde har vi alt for lidt af.

Lad os i fællesskab arbejde for mere af det sidste.

 

Af Henrik Juul, erhvervspsykolog og seniorpartner i Conscious Leaders
info@henrik-juul.dk
+45 2440 7588

Conscious Leaders © 2004-2015   |  Designed by  Zenario.com  |  Home  |  Cookies  |  Samhandelsbetingelser