+45 2440 7588             info@consciousleaders.dk          

Historien bagom Conscious Leaders

 At tænke bedre selv – og sammen…

IMG_0279
Concious Leaders blev stiftet i 2004 af mig, erhvervspsykolog Henrik Juul. Dengang som nu er jeg optaget af at gøde jorden for noget, der er for lidt af i mange danske virksomheder – og som bare ikke kommer af sig selv.

Bl.a. kreativ og nytænkende ledelse, der ikke kører på ubevidste automatikker, og som er etisk og ansvarlig i forhold til den nære og globale sammenhæng. Desuden er der stort behov for ledere, der tør stå ved sig selv, og som kender deres egen psyke så de ved, hvad der driver deres beslutninger.

Hellere blød i bolden end stiv regelrytter

Lederen er organisationens centrale kulturskabende faktor.
Vil I gerne vil ha’ medarbejdere, der kan se muligheder og som både kan og tør være selvledende, så har I brug for ledere, der ikke blot rider på et tørt og rationelt intellekt, men som også har mod og humor til at være lidt bløde i bolden. Som udmærket kan bruge hovedet, men som også er i stand til at bruge højre hjernehalvdels evner til at sanse meta-information. Som ved, at der er noget, der hedder åndelige ressourcer. Som er gode til at være empatisk til stede blandt medarbejdere og kolleger, og som evner at reflektere over sig selv og livet i organisationen.

Hvad der virkelig betyder noget, er

 • lederens viden om sig selv, herunder sine ubevidste psykologiske styringsmekanismer,
 • forståelse af andre menneskers indre kræfter
 • samt indblik i gruppers ubevidste liv.

Dette er altafgørende vigtig viden, som langt overgår ethvert færdighedskursus i ledelsesmæssige kompetencer”

Det gør mig utrolig opløftet, når mit arbejde i organisationer og teams giver mod til at udtrykke sig åbent

Klar, ærlig og kærlig kommunikation er guld værd på en arbejdsplads. At tænke flere tanker højt sammen fører til bedre viden om sig selv og hinanden og ikke mindst styrket kontakt og hermed empati. Med det kostbare resultat, at arbejdsmiljø og samarbejde bliver mere ukompliceret og går i retning af mere menneskelig varme, ‘synergi’ og respektfuldhed. Det optimale afsæt for vækst og vedholdenhed som organisation.

Fantastisk at opleve, hvordan sådanne forandringer kan skabes via rolig, sensitiv, og nærværende adfærd.

Jeg har arbejdet med flere tusinde af jer ledere og ved, at selvom I gør det godt, vil de allerfleste af jer seriøst gerne være bedre ledere

Ikke så få af jer er indkodet med, at dette er ensbetydende med at få mere viden, mere kontrol, mere styr på tingene. Jeg har set jer forsøge sig med alverdens teknikker, smarte svar og færdige løsninger – og alligevel kan I opleve at stå i situationer, hvor I handler direkte problematisk, fordi dybden og kompleksiteten i det menneskelige landskab er så vanskelig at gennemskue.

Det kan være en stor hjælp at kende til kompleksiteten i sine egne følelser og ubevidste psykologiske drivkræfter. Det er ikke altid muligt at se, hvordan man bagom ryggen bliver styret af sine kæpheste, favoritidéer, fordomme, forsvarsmekanismer, bremser og modstand, osv. Faktisk syntes jeg, det er noget hårrejsende, at selv ekstremt vigtige beslutninger og valg træffes, uden at beslutningstagerne er vidende om de egentlig styrende faktorer i deres eget indre.

Formål med Conscious Leaders

 • At hjælpe til at ledelsesmæssige valg og beslutninger ikke kommer af vanetænkning, reflekshandlinger og traditioner og heller ikke blot er reaktioner fra hoften. Men fra et hjerte, der kan føle og en hjerne, der kan nytænke og reflektere
 • At skabe ’orkanens-øje’- øer i virksomheden
 • Støtte etik og moral hos danske ledere
 • Invitere mere humor og venlighed ind i arbejdslivet
 • Give hjælp til at fremme virksomhedskulturer, der emmer af livskvalitet, venlighed, spas og skaberlyst = WorkplaYces
 • Øge respekt og omsorg for menneskelige kvaliteter

WorkplaYces med krop og sjæl, hjerne og hjerte!


Bliv virtuos top-leder ved at udvikle dine kontakt- og kommunikationsevner side om side med psykiske, fysiske og åndelige ressourcer

Footer Call to action kontaktform

 • Vores mission er at opgradere arbejdspladser til ‘WorkplaYces’ – hvor talenterne genererer kreativitet og produktivitet i sund balance med familie- og fritidsliv.
  Via træning samt executive coaching, sparring og rådgivning, styrker vi ledelsesniveauerne til at håndtere tidens kompleksitet hinsides værktøjskasser.

  Aftal et besøg for at få mere viden om, hvordan vi kan bruges som samarbejdspartnere vedrørende lederudvikling og HR.

  Du er altid velkommen til bare at ringe på 2440 7588.

  Navn

  Email

  telefonnummer

  Emne

  Din besked

Conscious Leaders © 2004-2015   |  Designed by  Zenario.com  |  Home  |  Cookies  |  Samhandelsbetingelser